Coaching

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Door tijdens coach gesprekken te spiegelen, reflecteren en oefenen van vaardigheden, wordt de cliënt meer bewust van deze doelen en van de wijze waarop de doelen kunnen worden behaald. Daarbij leert de cliënt tevens op een meer effectieve wijze met lastige situaties om te gaan.

Hoe werkt coaching?

De coach stelt vooral vragen en spiegelt de antwoorden. Het is de bedoeling om de ander aan het denken te zetten. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor wordt het mogelijk het zelf reflecterende en zelfsturende vermogen van de cliënt optimaal te stimuleren. Wel geeft de coach informatie over onderwerpen.

Daarnaast worden er zo nodig vaardigheden geoefend, zoals het voeren van een lastig gesprek.

Wanneer coachen?

Coachen kan in verschillende situaties wenselijk zijn, zoals:

  • Vergroten van zelfvertrouwen. Wanneer een cliënt zichzelf beter leert kennen en weet wat zijn zwakke en sterke punten zijn, kan hij zelfbewust(er) zijn werkzaamheden verrichten.
  • Wanneer een cliënt een te hoge werkdruk ervaart en deze weer onder controle wil krijgen.
  • Als de cliënt het lastig vindt om met bepaalde situaties om te gaan.
  • Aanleren of aanscherpen van vaardigheden, bijvoorbeeld het geven van feedback.
  • Wanneer iemand behoefte heeft aan een klankbord, omdat hij een solistische functie heeft of zich op ‘eenzame hoogte’ bevindt.