Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) bestaat uit cognitieve therapie en gedragstherapie en beïnvloedt zowel de manier van denken als het gedrag. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandelmethode bij verschillende klachten, waaronder: stressklachten, angstklachten, depressieve klachten en rouwproblemen. 

De doelstelling van CGT is ineffectieve gedachten en/of ineffectief gedrag te veranderen in meer effectieve gedachten en effectief gedrag.

Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op wetenschappelijke principes en onderzoek. Het gaat vooral over moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. De aanpak is klacht- en/of probleemgericht en kortdurend. Er wordt gewerkt aan de hand van praktische opdrachten en oefeningen zoals registratieopdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedachten- en gedragsexperimenten.

Voor veel psychische klachten is CGT de evidence based therapie.

Van alle psychotherapieën is de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie het meest wetenschappelijk onderzocht. De resultaten van cognitieve gedragstherapie blijken over het algemeen positief te zijn. Ongeveer 70 tot 80% van de cliënten die de behandeling afmaakt heeft baat bij cognitieve gedragstherapie. De mate van succes hangt daarbij enigszins af van de problematiek waarvoor men wordt behandeld.