Kwaliteit

De eigenaar van Psycholoog-Eelde is Marjan de Jong. Marjan is  registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie (NIP-00216357). Dat betekent dat zij is opgenomen in het register van het NIP en daarmee voldoet aan de vakbekwaamheidseisen die het NIP stelt voor opname in het register (druk op logo NIP).

Daarnaast is Marjan opgenomen in het EuroPsy register, omdat ze ook aan de kwaliteitseisen van de EFPA voldoen (klik op logo).

Verder is Marjan de Jong geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep VPMW) (nr. 6601127699, AGB code Marjan is 94-013901 en praktijkcode 94-60416) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementare Zorg reg.nr. 810006R).

Dat houdt in dat de praktijk van Marjan de Jong voldoet aan de kwaliteitseisen van de NFG en de ethische waarden en beroepscode van de NFG onderschrijft en onderhevig is aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Daarnaast heeft de NFG een klachtencommissie, waar cliënten zo nodig klachten kunnen indienen  (klik hier voor meer informatie)