Achter ieder verwijt zit een behoefte.

Er komen in onze praktijk regelmatig paren voor relatietherapie. Het paar heeft relatieproblemen en het lukt hen niet meer om de problemen op te lossen. Gesprekken over de relatie worden vervelende ‘welles-nietes’ discussies en eindigen vaak met gedoe.

Paren geven vaak aan dat ze zich onbegrepen en eenzaam voelen in de relatie.

Wat opvalt is dat de focus van een paar met relatieproblemen vrijwel altijd gericht is op ‘wat de ander fout doet’ en er is weinig oog meer voor positieve acties van de partner. Ze hebben de neiging om fouten van de ander uit te vergroten en negatieve gevoelens gaan overheersen.

De gesprekken die ze hebben bestaan meestal uit het ‘uiten van verwijten’ naar de ander, waarop de ander reageert met een verwijt, of zich juist ’terugtrekt achter een muur’.

Nu is het zo dat achter al die verwijten, behoeftes schuil gaan. Deze behoeftes hebben vrijwel altijd te maken met de behoefte aan aandacht, liefde, steun en erkenning krijgen van de partner.

De bedoeling van het verwijt is meestal dat de ander iets gaat doen, waardoor aan deze behoefte wordt voldaan. Dus we denken onbewust dat door het uiten van verwijten de partner gaat veranderen, waardoor de relatie zal verbeteren. Dat er weer verbinding gaat ontstaan en we de aandacht, liefde, steun en erkenning die we zo missen weer krijgen van de partner.

Echter het trieste is dat de verwijten juist leiden tot het omgekeerde. De verwijten worden als bedreigend ervaren, waardoor we de ander onbewust nog verder wegduwen. De kloof tussen de partners wordt nog groter, waardoor de partners zich nog eenzamer gaan voelen, nog meer gaan verwijten, de relatie verder verslechtert……. en het paar komt zo in een negatieve spiraal en weet niet meer hoe ze er uit kunnen komen.

De relatietherapie is er meestal op gericht om dit soort patronen te doorbreken. Dat betekent dat het paar bewust wordt van hun destructieve patroon van omgaan met elkaar en wordt nagegaan hoe dit patroon doorbroken kan worden. Het is daarbij erg belangrijk dat er vooral ook aandacht ontstaat voor de behoeftes en emoties die beide partners ervaren. Dus de behoeftes die schuil gaan achter de verwijten. Vaak heeft het uitspreken hiervan al een positief effect op de relatie.

Verder is het belangrijk dat beide partners weer oog krijgen voor de positieve acties/kanten van de partner, dus weer met een positievere bril naar de ander gaat kijken. Hierdoor kunnen positieve gevoelens voor de ander ook weer gaan opbloeien.

Conclusie: Achter ieder verwijt zit een behoefte die meestal te maken heeft met aandacht, liefde, steun en erkenning. Het is belangrijk voor een goede relatie om vooral hier aandacht aan te besteden.

Een hulpmiddel kunnen onderstaande vragen zijn:

Situatie Emotionele reactie Gedrag Dieper gevoel Onderliggende behoefte: globaal Onderliggende behoefte:specifiek
Vragen: Als jij…… voel ik……. en reageer ik… Dit verbergt mijn…. Wat ik werkelijk nodig heb……
Specifiek te laat komt woede met verwijten angst en gevoel van verdieping Ik wil van betekenis zijn bel me dan

 

 

 

 

 

 

Een belangrijk onderwerp bij onze relatietherapie is dan ook het bespreekbaar leren maken van behoeften in plaats het spreken in verwijten.

Wil je meer weten over onze relatietherapie, neem gerust contact met mij op.

Marjan de Jong