De wondervraag

Als psycholoog stel ik regelmatig de wondervraag aan mijn cliënten. Het is een simpele vraag, waardoor duidelijker wordt waar de cliënt precies last van heeft.

In de praktijk blijkt dat het stellen van de wondervraag meestal heel verhelderd werkt. Ik stelde de vraag onlangs aan een cliënt die last had van werkdrukproblemen. Na het stellen van de wondervraag werd opeens duidelijk dat deze cliënt vooral last had van dat er negatief over hem werd gesproken door anderen. Dus we zijn daar in eerste instantie mee aan de slag gegaan, omdat dit punt de meeste stress veroorzaakte. Er was wel meer nodig om de werkdrukproblemen aan te pakken, maar dat werd beter mogelijk door de belangrijkste veroorzaker van stress eerst aan te pakken.

Als je problemen hebt, kun je de wondervraag uiteraard ook buiten de psychologenpraktijk aan jezelf stellen om meer inzicht te krijgen in hoe jouw problemen er precies uitzien.

De wondervraag gaat als volgt:

Stel er is afgelopen nacht een wonder gebeurd en alle problemen zijn opgelost, maar dat weet je niet. Je wordt ’s ochtends wakker, je doet wat je altijd doet, waaraan merk je dat het wonder heeft plaatsgevonden?

Vervolgens schrijf je alle punten op die door het wonder zijn veranderd. Meestal ontstaat dan een lijstje met punten, in volgorde van belangrijkheid. Deze punten vormen belangrijke aanknopingspunten om mee aan de slag.

Ik word ook regelmatig ingehuurd door organisaties (scholen) voor het begeleiden van teams en ook dan stel ik deze vraag en het blijkt dat de vraag ook op teamniveau uitstekend werk.