“ZIE MIJ!!”

Vrijwel iedereen vindt het fijn als andere mensen belangstelling en waardering tonen. Dat geeft een fijn gevoel. Een gevoel dat je meetelt, ertoe doet.

Dit geldt natuurlijk ook voor liefdesrelaties. Ook binnen een liefdesrelatie vinden partners het fijn als de ander je ziet en waardeert. Dat je het gevoel krijgt dat je partner graag bij je wil zijn om wie je bent. Daar worden we blij van, dat stralen we uit, waar je partner ook weer blij van wordt.

Als stellen bij mij in relatietherapie gaan, zijn de partners elkaar nogal eens uit het oog verloren. Ze voelen zich niet meer gezien, onbegrepen en steeds eenzamer in de relatie.

Om uit deze situatie te komen, doen partners vaak hun uiterste best om weer gezien en begrepen te worden.
Sommigen trekken zich terug om zo de pijn van ‘het niet gezien’ worden te vermijden en hopen dat de situatie vanzelf verbetert.
Anderen gaan juist in de verwijtstand staan, in de hoop daardoor weer door hun partner gezien te worden. En weer anderen gaan om die reden hun partner juist ‘pleasen’.
Het trieste is, dat al deze strategieën vaak het omgekeerde resultaat opleveren.

Bij relatieproblemen ligt de focus van beide partners vaak op wat de ander verkeerd doet. Daardoor lukt het niet meer zo goed om ook nog oog te hebben voor allerlei andere kanten. Er ontstaat een soort tunnelvisie en van daaruit proberen beide partners gelijktijdig de situatie te verbeteren/partner te veranderen, wat zelden werkt.

Om dit patroon te kunnen doorbreken is het van belang om in ieder geval te leren weer nieuwsgierig te zijn naar elkaar, de ander weer te gaan zien en waarderen.
Dat je wilt begrijpen: waarom je partner een andere mening heeft dan jij, waarom iets zo belangrijk is voor je partner, hoe jouw partner jou ervaart, waarmee je partner worstelt, waarover je partner zich druk maakt, wat dat met je partner doet, etcetera.
Dat betekent dus vooral veel belangstellende vragen stellen, luisteren naar de antwoorden en deze serieus nemen.
Maar het is ook belangrijk om het gevoel van de ander te erkennen. Dat je laat merken dat je bijvoorbeeld ziet dat de ander het moeilijk heeft.
Dan pas kun je elkaar weer zien in de breedste zin van het woord.

Maar het betekent vaak ook afleren van ‘ja maar……’ reacties of het gaan uitleggen ‘hoe iets komt’ of dat ‘de ander het verkeerd ziet’. Want dan ‘weet jij het weer beter’ en zal je partner zich nog steeds niet begrepen en gezien voelen.

Pas als partners elkaar weer in voldoende mate kunnen zien, dus voldoende nieuwsgierig zijn naar elkaar, elkaar weer serieus nemen, kan er ruimte ontstaan voor meer begrip en waardering voor elkaar en komt er ook weer ruimte om als stel te kunnen groeien.

Natuurlijk zijn er ook situaties die wat ingewikkelder zijn en het lastig is om de ander weer te gaan zien en waarderen. Vaak is dan meer nodig om de relatieproblemen het hoofd te bieden. In dat geval kan het raadzaam zijn eens contact op te nemen met een relatietherapeut of andere hulpverlener.

Als je behoefte hebt aan meer informatie over dit onderwerp, neem gerust contact met mij op.