Tarieven & vergoeding

Tarieven

 • Intakegesprek voor individuele begeleiding/behandeling van particulieren € 95,00 per gesprek. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief € 99,00.
 • Individuele begeleiding/behandeling van particulieren € 95,00 per gesprek. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief € 99,00.
 • Een afspraak in de avonduren (vanaf 18.00 uur) kost € 105,00 per gesprek. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief € 110,00
 • Relatietherapie of een afspraak met 2 personen kost € 115,00 per gesprek. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief € 120,00
 • Beantwoorden telefoon, email en brieven: eerste 5 minuten is gratis. Daarna geldt: 0-15 minuten €25,00, 15-30 minuten €50,00, iedere volgende 15 minuten kost €25,00.

Vergoedingen

Mijn diensten worden vergoed vanuit het aanvullende pakket en dat heeft voordelen, namelijk:

 • Je bent niet gebonden aan enkele gesprekken of andere eisen van verzekeraars. Je kunt daardoor de behandeling krijgen die bij jou past.
 • Geen aanslag op het ‘eigen risico’. Het eigen risico is op dit moment €385,- of meer! Je betaalt dit eigen risico wel als je naar een psycholoog gaat die uit het basispakket wordt vergoed.
 • In veel gevallen is psychologische zorg die uit het aanvullende pakket wordt vergoed, bij een volledige behandeling goedkoper.

Of en hoeveel vergoed wordt verschilt per pakket en per verzekeringsmaatschappij. Ik raad aan te overleggen met je zorgverzekeraar en te informeren naar een vergoeding. Geef daarbij aan dat mijn begeleiding vergoed wordt uit het aanvullende pakket (valt onder ‘alternatieve zorg’)!

Klik hier voor meer informatie over vergoedingen vanuit de aanvullede ziektekostenverzekering.

Praktische informatie

De gesprekken duren meestal 60 minuten en maximaal 75 minuten.

Een afspraak afzeggen kan altijd. Wanneer een afspraak binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak wordt geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd wel in rekening gebracht, ongeacht de reden.

Ik wil de therapie graag betaalbaar houden voor cliënten die onvoldoende kunnen betalen. We kunnen vooraf of in het eerste gesprek afspraken maken over reductie.

Trajecten die in opdracht van een werkgever worden uitgevoerd, vinden op offertebasis plaats en dan gelden andere tarieven.

Voor al onze trajecten gelden de algemene voorwaarden. (klik hier voor algemene voorwaarden).

WGBO

Mijn praktijk valt onder de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). In de WGBO zijn de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten vastgelegd. In het kader van de WGBO geldt het volgende:

 • Dat ik een geheimhoudingsplicht heb tegenover derden. Alleen met schriftelijke toestemming zal ik gegevens verstrekken aan derden.
 • Je hebt recht op inzage in je dossier wanneer je dat wenst.
 • De algemene bewaartermijn van het dossier is 20 jaar. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. Je kunt er ook voor kiezen het dossier na afloop van het traject te laten vernietigen. 
 • Voor informatie over het privacyreglement van mijn praktijk, klik hier.
 • Mocht je niet tevreden zijn over de hulpverlening en een klacht in willen dienen, dan kan dat via de NFG  (klik hier voor meer informatie). De NFG regelt alle activiteiten m.b.t. de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) voor mijn praktijk.

Registraties

Voor het verkrijgen van vergoedingen bij (zorg)verzekeraars kunnen de volgende registraties van belang zijn:

 • AGB-code praktijk: 90067553
 • AGB-code Marjan: 90108510
 • RBCZ licentienummer Marjan: 810006R
 • Registratie NIP Marjan: NIP-00216357
 • Registratie EuroPsy Marjan: NL-008107-201403
 • NFG (vakgroep VPMW) Marjan: 6601127699
 • KvK Praktijk: 01148172

Ik ben  registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie. Dat betekent dat ik ben opgenomen in het register van het NIP en daarmee voldoe aan de vakbekwaamheidseisen die het NIP stelt voor opname in het register.

Daarnaast ben ik opgenomen in het EuroPsy register, omdat ze ook aan de kwaliteitseisen van de EFPA voldoen (klik hier voor meer informatie).

Verder ben ik geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep VPMW) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementare Zorg). Dat houdt in dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de NFG en de ethische waarden en beroepscode van de NFG onderschrijf.