Werkwijze

Een traject bestaat meestal uit 5 tot 10 sessies van een uur. Daarnaast krijgt de cliënt na iedere sessie huiswerk, wat meestal bestaat uit het registreren van ‘iets’, het oefenen van vaardigheden of het opdoen van ervaringen.

Na afloop van het traject vindt een evaluatie plaats, waarin wordt nagegaan in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald. 

De gesprekken zijn vertrouwelijk, dus er zal geen informatie vanuit de gesprekken aan derden worden verstrekt, zonder toestemming van de cliënt.

Alle gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Trajecten die in opdracht van een werkgever worden uitgevoerd, vinden op offertebasis plaats.