Relatietherapie

Over relatietherapie

De energie is weg. Je voelt je eenzaam in de relatie en het lukt niet meer om elkaar te begrijpen. Je hebt het gevoel dat je steeds verder uit elkaar groeit.

Gelukkig kan relatietherapie helpen om elkaar weer te begrijpen. Dat partners zich (weer) ‘emotioneel’ verbonden gaan voelen. Een hele belangrijke randvoorwaarde voor een goede relatie!

Toch is het doel van de relatietherapie voor mij niet zozeer de relatie ’te redden’, maar is veel meer gericht op wat nodig is zodat beide partners een zo gelukkig mogelijk leven kunnen leiden.

Dat kan dus ook betekenen dat partners door de therapie tot de conclusie kunnen komen dat het beter is een andersoortige relatie aan te gaan of de relatie te verbreken.

EFT

Ik heb in 2014-2015 de relatietherapie opleiding gedaan, omdat ik de dynamieken in liefdesrelaties beter wilde leren begrijpen.

Ik heb mijn relatietherapieopleiding gevolgd bij de School voor relatietherapie in België. Deze opleiding is gebaseerd op EFT (Emotional Focused Therapy) van Dr. Sue Johnson. Ook ik neem EFT als uitgangspunt, alhoewel ik ook volop gebruik maak van andere inzichten/invalshoeken.

EFT stelt de emoties van de partners centraal. Partners worden zich meer bewust van hun emoties en door deze uit te spreken en elkaars emoties te erkennen, ontstaat er ruimte voor nieuwe positieve ervaringen tussen beide partners. Partners hebben dan vaak het gevoel dat ze eindelijk weer eens ‘achter de muur’ van de ander mogen kijken. Waardoor ze zich weer begrepen, met elkaar verbonden voelen.

Ook worden partners zich meer bewust van hun eigen gedrag en het effect daarvan op de ander. Ze ontdekken wat ze zelf kunnen doen om de relatie te verbeteren.

Dat betekent dat tijdens de therapiesessies steeds gefocust wordt op het bewust worden, durven uitspreken en erkennen van de ervaren emoties.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Hoe zorg je er voor dat het lukt om goede gesprekken met elkaar te voeren? Dat je ‘emotioneel’ verbonden blijft? Dat je elkaar blijft begrijpen?

EFT geeft goede resultaten bij paren. De effectiviteit van EFT is aangetoond in verschillende studies.

Esther Perel

Een andere belangrijke inspiratiebron is voor mij Esther Perel. Ik heb diverse masterclasses en studiedagen bij haar gevolgd. Vooral haar opvattingen en bevindingen omtrent trouw en ontrouw in relaties hebben mij geinspireerd (zie haar boek ‘Liefde in Verhouding‘).

Werkwijze

De therapie begint met een intakegesprek met het paar. Dit gesprek is vooral van belang om helder te krijgen welk probleem het paar ervaart. Daarnaast wordt nagegaan of het voldoende klikt tussen de therapeut en het paar, een belangrijke randvoorwaarde om er voor te kunnen zorgen dat de relatietherapie gaat slagen. 

Daarna volgt met de partners afzonderlijk een intakegesprek. Deze individuele gesprekken zijn vooral van belang om beide partners wat beter te leren kennen. We gaan dan wat dieper in op waar de partner zoal tegenaan loopt in de relatie, maar ook stel ik vragen over het gezin van herkomst, de levensloop, ervaringen in vorige relaties en de ontwikkeling van de huidige relatie. Belangrijke informatie die van belang is voor de therapie.

Vervolgens wordt met het paar besproken hoe het traject er uit gaat zien en gaan we aan de slag. Heel vaak beginnen we met het in kaart brengen van hoe partners met elkaar om gaan. Wat doen ze, wat denken en voelen ze dan, welke behoeften hebben ze, wat voor effect heeft hun gedrag dan op de ander. Op deze wijze wordt een begin gemaakt met het toepassen van EFT.

Hoe het traject er verder precies uit gaat zien is afhankelijk van wat zich aandient. Ook al passen we EFT toe, het blijft toch maatwerk.

Ook komt het regelmatig voor dat ik enkele individuele gesprekken heb met de partners. Of een individueel gesprek terwijl de partner er bij zit. 

Soms is ook therapie op individueel niveau nodig. Bijvoorbeeld als trauma’s vanuit het verleden van invloed zijn op de huidige relatie. Dan kan het nodig zijn dat voor het individuele traject wordt doorverwezen naar een andere psycholoog.